It's a stone cold fact that we have a better way, now let's go tell the world.

We better people's lives and we

are a force for good in the world

Celle

Hvad er Redox Signalmolekyler?

 

På sammen måde som cellerer kroppens byggeklodser, er

redox signalmolekyler byggeklodserne i vores celler.

De er den mindste fællesnævner for vores helbred og påvirker tillige vores DNA.

Sunde celler - sundt liv

 

Cellerne er kroppens energikilde. Mitokondrierne i cellerne omformer det, vi spiser og drikker, til energi (ATP), der giver kroppen kræfter. Og i forbindelse med at dette sker, dannes der Redox-Signalmolekyler.

Redox signalmolekyler er meget små og kan bevæge sig rundt i hele kroppen og tillige krydse

blodhjernebarrieren.

Begrebet redox refererer til reduktion og oxidation. Det er 2 modsatte kemiske reaktioner, som opstår, når elektroner går fra et atom til et andet. Der sker i praksis millioner af disse kemiske reaktioner i kroppen hvert eneste sekund og det er det, som holder os i live.

Det er denne cellekommunikation, som vi refererer til som redox signalering, og som er grundlæggende for vores helbred. Gennem denne proces registrerer redox signalmolekylerne cellulære problemer, såsom svaghed og dysfunktion i kroppen. De sørger for respons, så forberedelserne starter, når problemerne opstår.

Signalmolekylerne er ansvarlige for at regulere alle disse kemiske reaktioner.

 

Vedligeholdelse af balancen

 

For at vores krop skal fungere perfekt og opretholde et godt helbred, må den være i homeostase, hvilket betyder, at alle sammenhængende systemer er i balance og sørger for en stabil tilstand i kroppen.

 

Kroppen har nogle tjekpunkter, som bruges til at kontrollere homeostasen; kropstemperatur, blodtryk og blodsukker.

 

Disse parametre ændrer sig kontinuerligt på grund af påvirkninger fra omgivelserne. Ændringer i vejret, maden vi lige har spist, kontakt med nogen der er forkølede og en række andre faktorer udløser reaktioner, der hæver og sænker disse niveauer.

 

Redoxmolekylerne opdager disse ændringer og igangsætter redoxprocessen ved at fortælle cellerne, om de skal reducere eller oxidere, for at modvirke ændringerne og dermed holde kroppen i balance.

Hvis dette signalsystem bryder sammen, kan det medføre oxidativ stress eller for meget betændelse (inflamatoriske tilstande) i kroppen. Begge dele bidrager til aldring, kropslige udfordringer, sygdom og til sidst døden.

 

Konsekvensen af ubalance

 

Vores helbred er direkte afhængig af, at alle systemerne i kroppen opretholder en god redox-balance. Faktorer som aldring, diæt, psykisk stress, for lidt indtagelse af vand, og et inaktivt liv kan føre til, at det naturlige system bringes ud af balance.

 

På kort sigt kan resultatet af for lidt redox signalmolekyler være celledød på grund af en infektion. På lang sigt kan det være øget aldring og modtagelighed for diverse udfordringer i kroppen.

 

Oxidativt stress

 

Oxidativt stress skyldes for mange frie radikaler i kroppen. Frie radikaler findes overalt. I kroppen, i luften og i miljøet omkring os. De er et naturligt biprodukt af redoxproduktionen og er normalt ikke farlige.

 

Men når kroppen bliver udsat for et højt antal overskydende frie radikaler, giver det problemer. Cigaretrøg, stegt mad, for megen sol, forurening, receptpligtig medicin og giftige kemikalier, blot for at nævne nogle, er alle med til at skabe frie radikaler.

 

Jo mere vi bliver udsat for dette, jo større antal frie radikaler skal kroppen gøre sit bedste for at håndtere og dette kan kroppens naturlige beskyttelsesprocesser ikke klare.

 

Det er her antioxidanter er afgørende. I modsætning til andre molekyler er antioxidanter i stand til at neutralisere de frie radikaler.

 

Hvis der nok antioxidanter og nok tilgængelige redox signalmolekyler, så forbliver kroppen i balance. Men hvis der er flere oxidanter end antioxidanter, fører det til oxidativ stress, som er årsagen til mange problemer og udfordringer i kroppen.

 

Inflammatoriske tilstande (kronisk betændelse)

 

Betændelse er en del af kroppens normale redoxproces. En inflamatorisk reaktion er den første del af helbredelse og opstår, når hvide blodlegemer sendes til et område, som er skadet eller dysfunktionelt, for at bringe området tilbage i balance.

 

Når situationen er kommet under kontrol, vil den normale redoxproces ikke længere sende flere helbredelsesceller til området.

 

Men hvis ikke der er nok redox signalmolekyler og signaleringen derfor ikke er tilstrækkelig, fortsætter processen og betændelsestilstanden intentiveres og bliver måske kronisk.

 

Inflamatoriske tilstande er årsagen til mange problemer og udfordringer i kroppen.

 

Faktisk stammer de fleste problemer, som opstår i kroppen, enten fra oxidativ stress eller fra inflamatoriske tilstande.

 

Tilskud af redox signalmolekyler hjælper

 

I takt med at vi ældes, reduceres antallet af mitokondrier i kroppen, hvilket medfører at produktionen af antallet af redox signalmolekyler forminskes. Produktionen af redox signalmolekyler falder med ca. 1% om året, fra vi er ca. 12 år gamle. Noget som er et betydeligt problem for kroppen.

 

Færre redox signalmolekyler betyder slet og ret forminsket effektivitet, fordi der ikke er molekyler nok til at gøre arbejdet.

Det kan sammenlignes med et firma, som omstrukturerer og derfor opsiger mange af de ansatte. Der er fortsat de samme arbejdsopgaver, som skal udføres, men der er færre ansatte til at lave arbejdet.

 

Det betyder at den tilbageværende arbejdsstyrke ender op med større arbejdsbyrder og bliver mere stressede. Hurtigt viser der sig, at enkelte

Hvis du vil vide mere, kan jeg varmt anbefale bogen ”Healthy cells, Healthy life”, skrevet af Dr. Robertson D. Ward. Bogen kan købes på Dr. Wards hjemmeside www.theredoxdoc.com.

opgaver ikke bliver udført og firmaet må tage en beslutning; skære nogle af arbejdsopgaverne væk eller få hjælp udefra.

 

I kroppens tilfælde sker der det, at hvis noget af arbejdet ikke bliver udført, kan det føre til sammenbrud af diverse funktioner og dermed skade helbredet. Resultatet er hurtigere aldring samt mindre eller større udfordringer i kroppen.

 

Indtil for nylig havde kroppen ikke mulighed for at få hjælp udefra. Nu kan man imidlertid give kroppen et tilskud af redox signalmolekyler, både indefra og udefra.

 

Dette giver kroppen ekstra energi og bidrager til at kroppen kan genoptage nogle af de arbejdsopgaver, den ikke længere havde mulighed for at udføre.

 

Det kan være med til at bremse aldringsprocessen og genoprette et godt helbred, da det giver kroppen mulighed for at hele sig selv igen.

Mirakler er nogle gange blot videnskab, vi endnu ikke har forstået!